Anker Heegaards Gade 2, 1. - 1572 Kbh. V - Tlf.: 33 15 89 00 (kl. 10-13) - Fax: 33 15 89 10
Er der grund til at klage?
Hvordan man klager
Find kendelser
Om Ankenævnet
Aktuelt
Opret eget nyhedsbrev
Abonnér på nyhedsbrev
Statistik
Andre relevante hjemmesider
Kontakt
The Insurance Complaints Board
Velkommen til Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Ankenævnets hjemmeside har først og fremmest som formål at være en hjælp for forsikringskunder, som overvejer at klage, fordi deres forsikringsselskab har truffet en afgørelse, som de er uenige i.

Under "Er der grund til at klage?" omtales en række situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til klager. Her kan du muligvis finde information og eksempler på kendelser om situationer, som ligner din, og som kan vejlede dig, hvis du overvejer at klage.

Under "Find kendelser" kan du søge i alle de kendelser, Ankenævnet har afsagt siden 1996.

Under "Hvordan man klager" finder du den formular, du skal anvende, hvis du beslutter dig til at klage, og du kan få praktisk råd og vejledning.

På hjemmesiden kan du også finde yderligere information om Ankenævnet og statistiske oplysninger om Ankenævnets kendelser.

*Ankenævnet for Forsikring er stiftet i 1975 af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med det formål at
behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold.